บริการของเรา

||| การทดสอบขั้นพื้นฐานของสมุทัยเวชศาสตร์ ||| การตรวจทางห้องปฎิบัติการ เพื่อเสริมการดูแลตนเอง ในเชิงป้องกัน

Proactive Functional Testing เป็นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการเพื่อเสริมการดูแลตนเอง ในเชิงป้องกัน ตามแบบสมุทัยเวชศาสตร์ เป็นการใช้ตรวจทีมุ่งเน้นการสืบค้นหาร่องรอยของการทำงานของร่างกายที่เสียสมดุลไป เพื่อให้สามารถจัดการได้ ก่อนที่จะลุกลามไปจนเกิดโรค ในที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ และต้องการข้อมูลเพื่อนำไปกำหนดแนวทางในการดูแลสุขภาพเฉพาะตนเอง ที่เป็นวิทยาศาตร์ และสามารถนำมาใช้ประเมินผลสำเร็จ และ ติดตามความคืบหน้าของผลการปรับพฤติกรรมสุขภาพของตน เป็นระยะ

การตรวจในโปรแกรมนี้ จะครอบคลุมการประเมินการทำงานของร่างกายพื้นฐานเกือบทุกอย่าง ตั้งแต่กระบวนการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน ภาวะโภชนาการ ภาวะการตกค้างของสารพิษ สมดุลของฮอร์โมน และสารสื่อประสาท การกระตุ้นภูมิต้านทานเรื้อรัง ภาวะการอักเสบในร่างกาย อัตราการหมุนเวียนของเซลและองค์ประกอบต่างๆของเซล เป็นต้น

 

 • การประเมินการทำงานพื้นฐาน

  การประเมินความสมบูรณ์ของกลไกการป้องกันตนเองในร่างกาย เป็นการตรวจเช็ค
  สารก่อภูมิแพ้ ว่าผู้ป่วยแพ้อะไรบ้าง แพ้อาหารชนิดใด หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม เพราะหากคุณกำลังมีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน การรักษาก็จะเกิดขึ้น
  อย่างทันท่วงทีค่ะ จำไว้นะคะ รักษาก่อน หายก่อน สุขภาพยืนยาวค่ะ ระบบภูมิคุ้มกัน
  จะคอยระมัดระวัง และป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นหากเซลล์ใดๆ ทำงานบกพร่อง ก็จะทำให้เกิดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือหากปล่อยไว้นาน
  ก็อาจเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ในที่สุด และหากระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากเกินไป ก็จะเกิดภาวะทำลายตนเองขึ้นมา อาจลามไปถึงความเจ็บป่วยต่ออวัยวะต่างๆ
  ในร่างกาย เช่น ข้อ หรือ ไต เป็นต้นค่ะ

 • การประเมินความสมบูรณ์ของกลไกการป้องกันตนเองในร่างกาย

  Immune function is the key protection mechanism in the body. Under-functioning immune cells puts us at risk of cancer and repeated or persistent infections can compromise the whole body, causing inflammation and degenerative changes. Over-functioning immune cells may begin to attack the body’s own tissues, leading to immune complexes that damage joints, and organs such as the kidneys. A full assessment of your bodys immune defences and underlying triggers that may cause them to be disrupted is the first step in unwinding complex medical conditions that involve your immune reactions.This test includes IGG4 food allergy testing.

 • ประเมินระดับสารพิษ และความสมดุลของแร่ธาตุในร่างกาย

  ทราบมั้ยคะว่า ร่างกายคนเราสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้มากน้อยเพียงใดนั้น สุขภาพของตัวเราเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดเลยค่ะ หากกระบวนการ
  ขับสารพิษในร่างกายทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ร่างกายเราจะมีสารพิษสะสมอยู่ และหากเกิดการสะสมเป็นระยะเวลานานก็จะกลายเป็นบ่อเกิดของโรค
  ในที่สุดค่ะ ดังนั้นประเมินความสมดุลของการขับสารพิษในร่างกาย จะช่วยให้ผู้ป่วยทราบถึงวิธีการดูแลร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน
  การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารเสริมให้เหมาะกับตนเอง
  เพื่อที่จะรักษาสมดุลของระบบการเผาผลาญ ระบบขับถ่าย และการ
  ขับสารพิษ ที่รับรองว่า ร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
  อย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นการประเมินระดับแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  หรือทราบว่าเรามีสารพิษ หรือของเสียตกค้างอยู่ในระบบเซลล์ของร่างกายมากน้อยเพียงใด จะช่วยให้คุณหมอดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี และตรงจุด
  มากที่สุดค่ะ หากจะแนะนำเรื่องโภชนาการ การออกกำลังกายที่ถูกวิธีได้นั้น แพทย์ต้องทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของสภาวะต่างๆ ในร่างกายก่อน
  เป็นอันดับแรก ซึ่งก็คือกระบวนการย่อย เผาผลาญ การดูดซึม และขับสารพิษนั่นเองค่ะ

 • ประเมินความสมบูรณ์ของระบบลำไส้

  ระบบการย่อยอาหารที่ดี นำมาสู่ความสมดุลของการทำงานในร่างกายนะคะ แบคทีเรียก็มีความจำเป็นต่อระบบการย่อยเช่นเดียวกันค่ะเพราะการที่ร่างกายเรามีปริมาณแบคทีเรียเพียงพอ ระบบการย่อยก็จะทำงานได้ดี มีผลต่อกระบวนการดูดซึมสารอาหารที่ร่างกาย
  นำไปใช้งาน และกระบวนการขับสารพิษออกจากร่างกายอีกด้วยค่ะคุณผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความสมบูรณ์ของระบบการทำงานของลำไส้โดยละเอียด ซึ่งครอบคลุมระบบทางเดินอาหารทั้งหมดเลยค่ะ ตั้งแต่เรื่องของระบบการย่อย การดูดซึม การเผาผลาญ
  การทำงานของแบคทีเรียในลำไส้ พูดง่ายๆว่า เราจะช่วยปิดช่องโหว่ ขจัดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทุกชนิดได้อย่างดีเลยค่ะ

 • การตรวจวัดความสมบูรณ์ของพลังงานในร่างกาย

  สาเหตุของความเหนื่อยล้า และไร้เรี่ยวแรงสืบเนื่องมาจากร่างกาย
  ขาดพลังงาน โดยสาเหตุนั้นก็เกิดจากปัจจัยแวดล้อมหลายประการเลย
  ทีเดียวค่ะ ไม่ได้เกิดจากความตึงเครียดเพียงอย่างเดียว กระบวนการแปรรูปสารอาหารไปสู่พลังงานเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากค่ะ หากเรา
  รู้ที่มาที่ไปของกระบวนการเหล่านี้ เราจะดำเนินชีวิตได้อย่างดียิ่งขึ้นนะคะ
  การวิเคราะห์ในแบบสมุทัยเวชศาตร์ จะทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟู ดูแลรักษากระบวนการแปรรูปพลังงานของร่างกาย ให้ร่างกายเรานำพลังงานไปใช้
  อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีกว่าด้วยค่ะ

 • การประเมินระดับการแพ้อาหารในร่างกาย

  ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น อาจมีผลมาจากการที่ร่างกายเราจัดการกับอาหารที่บริโภคเข้าไปได้ไม่ดีนัก อาการแพ้อาจไม่สำแดงให้เห็นทันทีหลังรับประทานอาหาร แต่อาจเกิดอาการตามมาทีหลังก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของระบบการย่อย ระบภูมิคุ้มกัน และอาการแพ้ของแต่ละคน ดังนั้นการประเมินระดับการแพ้อาหารในร่างกาย จะช่วยให้คุณบ่งชี้ได้ว่าคุณแพ้อะไร และปัจจัยใดบ้างที่นำไปสู่อาการแพ้เหล่านั้น โดยแพทย์จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับ ไปสู่การดูแลรักษา การฟื้นฟูที่เหมาะสม หรืออาจจะเป็นการแนะนำเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับการดำรงชีวิต หรือพฤติกรรมการบริโภคด้วยนะคะ

 • การประเมินความสมดุลของระดับฮอร์โมน

  ร่างกายเรามีฮอร์โมนมากมายหลายชนิดที่คอยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ แต่ปริมาณ และประสิทธิภาพการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้สามารถลดลงได้ ตามอายุ ตามปัจจัยแวดล้อม และอาหารที่บริโภคนะคะ และเมื่อฮอร์โมนลดลง กระบวนการเผาผลาญอาหาร และกระบวนการขับสารพิษในร่างกาย ก็จะทำงาน
  ลดลงตามไปด้วย มีผลต่อน้ำหนักตัว อารมณ์ที่แปรปรวนง่ายขึ้น
  แถมยังเหนื่อยล้าง่ายขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เสื่อมถอย
  ไปตามกาลเวลานะคะ เรายังสามารถรับมือกับมันได้ค่ะ เพียงแค่คุณ
  เข้ารับการตรวจ เพื่อทราบถึงความสมดุลของการผลิตฮอร์โมน
  ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์
  หรือต่อมหมวกไต ก็สามารถช่วยให้คุณทราบว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินยังไง ดูแลตัวเองอย่างไรการออกกำลังแบบไหน
  ทำยังไงให้การทำงานของฮอร์โมนอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์มากที่สุด
  แค่นี้เราก็สามารถชะลอริ้วรอยแห่งวัย และมีสุขภาพที่แข็งแรง
  และยืนยาวได้ค่ะ

 • การประเมินอายุจริงกับสภาวะร่างกาย

  หลักฐานทางการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ยิ่งยีนส์หดสั้นลงมากเท่าไรการเกิดริ้วรอยแห่งวัยก็จะเกิดเร็วขึ้นเท่านั้น โดยความยาวของยีนส์
  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการการเกิดริ้วรอยแห่งวัยความเปลี่ยนแปลงของระบบพันธุกรรม และอาจนำมาซึ่งโรคเรื้อรังชนิดต่างๆ เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน และภาวะสมองเสื่อม ดังนั้นการทดสอบ Telomere Test
  หรือ การทดสอบความยาวส่วนปลายสุดของโครโมโซมใน DNA
  จะทำให้คุณทราบถึงอายุตามสภาพร่างกาย (อายุทางชีวภาพ) กับอายุจริงของคุณ ผู้ป่วยจะได้ทราบว่ามีเซลล์ส่วนใดได้รับความเสียหาย หรือบกพร่องบ้าง จะได้เริ่มดูแลสุขภาพดีๆ และชะลอริ้วรอยแห่งวัยไปพร้อมๆกันนะคะ

 • การประเมินความสมบูรณ์ของระบบประสาท

  ระบบประสาทเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของร่างกายเราเลยทีเดียวค่ะ เพราะเส้นประสาท
  เป็นดั่งเส้นด้ายที่เชื่อมโยงทุกระบบ ทุกอวัยวะของร่างกายเข้าด้วยกัน การดำรงชีวิต
  ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะความตึงเครียด อาหารการกิน การพักผ่อน ล้วนแล้วแต่
  มีผลกระทบต่อระบบประสาททั้งสิ้นค่ะ หากเรามั่นใจได้ว่าเส้นประสาท หรือระบบประสาทของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราก็จะสามารถวางใจได้เลยว่า เราจะไม่มีปัญหา หรือโรคร้ายแรงใดๆ ตามมาอย่างแน่นอนค่ะ การเข้ารับการตรวจเช็คแต่เนิ่นๆ
  ช่วยท่านได้นะคะเส้นประสาทเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อย่าปล่อยให้เกิดอาการเจ็บป่วย
  เสียก่อน แล้วค่อยพบแพทย์นะคะ อย่าลืมนะคะว่าป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อชีวิตที่ยืนยาวกว่าค่ะ

 • การประเมินภาวะโภชนาการ

  การประเมินภาวะโภชนาการมีไว้เพื่อตรวจวัดความสมดุลของสารอาหารในร่างกายค่ะ ร่างกายเราอาจได้รับปริมาณสารอาหารที่มากไป น้อยไป ร่างกายจึงทำงานบกพร่องและเกิดโรคเรื้อรัง อย่างเช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ขาดสารอาหาร เป็นต้น การประเมินนี้จำเป็น
  ต่อร่างกายเรามากนะคะ เพราะการประเมินยังสามารถระบุความสมดุลของกระบวนการเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงาน
  การทำงานของกรดอะมิโน กรดไขมันที่จำเป็นต่อการให้พลังงานร่างกาย ไปจนถึงกระบวนการขับสารพิษ และปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ
  การประเมินภาวะทางโภชนาการ จะบอกได้ว่าร่างกายเราต้องการอะไรเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน เกลือแร่ กรดอะมิโน กรดไขมัน
  ที่จำเป็น ไปจนถึงโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อความสมดุลของร่างกายค่ะ

 • การประเมินสุขภาพกาย สุขภาพจิตของลูกน้อย

  การที่ลูกน้อยของเราจะเจริญเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แข็งแรงได้นั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถกำหนดได้นะคะ หากผู้ปกครองได้รับคำปรึกษา หรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางของ Better Being Hospital คุณผู้ปกครองจะทราบทันทีเลยค่ะว่า
  ลูกของท่านมีสภาพร่างกายแข็งแรงมากน้อยเพียงใด มีอะไรขาดตกบกพร่อง
  ควรได้รับการดูแล อาทิ ภาวะโภชนาการ ระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการทำงาน
  และการสั่งการของสมอง หรือระบบประสาท ซึ่งสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก
  อย่างมากเลยนะคะ

  หรือจะเป็นกรณีของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เราก็สามารถช่วยผู้ปกครองดูแล
  ได้เช่นเดียวกันค่ะ เด็กพิเศษสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภทค่ะ เช่น ออทิสติก เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ โรคกล้ามเนื้อเสื่อม หรืออัมพาต เป็นต้น เด็กพิเศษต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทั้งผู้ปกครอง และจากแพทย์ค่ะ ดังนั้นอาจต้องพบแพทย์บ่อยกว่าปกติซักนิด เพื่อสุขภาพของตัวเด็กเองไงคะ

  ห้องปฏบัติการของ Better Being Hospital จะช่วยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค พร้อมทั้งประเมินสภาวะของน้องๆ จะได้ทราบว่าน้องๆ มีอาการอย่างไร ต้องรักษาที่จุดไหนบ้าง ทีมแพทย์ของเราพร้อมเสมอที่จะดูแลให้น้องๆ กลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติค่ะ


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store