บริการของเรา

โปรแกรมรักษาขั้นก้าวหน้า

ในโปรแกรมการรักษานี้ ท่านจะได้รับการดูแลครบตามโปรแกรมการรักขั้นพื้นฐาน และเสริมการรักษาขั้นก้าวหน้า โดยการเร่งฟื้นฟูเซลล์ของร่างกาย และเซลล์ของระบบประสาทที่เสียหายไปจากกระบวนการของการเสื่อม และกระบวนการของโรค ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 

 • การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด
 • การรักษาด้วยออกซิเจน แรงดันสูง
 • การบริหาร Growth hormone

ตัวอย่างของโปรแกรมการรักษาขั้นก้าวหน้า มีดังนี้

โปรแกรมพลิกฟื้นริ้วรอยแห่งวัย

ใครๆก็อยากดูดีสดใส ไร้ริ้วรอยเดินไปไหนก็มีแต่ความมั่นใจเต็มร้อย ปัญหาริ้วรอยแห่งวัยจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป Better Being Hospital  ได้นำเสนอโปรแกรมพลิกฟื้นริ้วรอยแห่งวัย โดยขอเชิญเข้ารับการดูแล และฟื้นฟูร่างกายและผิวพรรณ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อผิวพรรณที่สดใส อ่อนกว่าวัย โดยฟื้นฟูดูแลตั้งแต่ระดับเซลล์ สารอาหาร ฮอร์โมน ฟื้นฟูการทำงานพื้นฐานภายในร่างกาย และ ปรับร่องรอยแห่งวัยภายนอก ตามรายการบริการต่อไปนี้

 

 • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์สมุทัยเวชศาสตร์เบื้องต้น
 • การ ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการแนวสมุทัยเวชศาสตร์ ครอบคลุม การประเมินภาวะโภชาการ ฮอร์โมน การตกค้างของสารพิษ ภาวะการอักเสบ และอัตราการผลัดเปลี่ยนใหม่ของเซลล์
 • ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าด้วยเซลล์บำบัด โดยแพทย์ผิวหนัง จำนวน 3 ครั้ง
 • ฟื้นฟูและกระตุ้นด้วยเซลล์บำบัดทางหลอดเลือด จำนวน 2 ครั้ง
 • เสริมโภชนการ สารต้านการอักเสบ และสารต้านอนุมูลอิสระทางหลอดเลือด จำนวน 10 ครั้ง
 • การทำวารีบำบัด และ ซาวน่าอินฟาเรด
 • การรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
 • การฝังเข็ม
 • เสริมโภชนการเฉพาะบุคคล ด้วยสัดส่วนที่กำหนดเฉพาะตามความเหมาะสมของท่าน เป็นเวลา 1 เดือน
 • ให้คำปรึกษา และประเมิน ด้านโภชนาการ โดยนักโภชนาการ
 • การติดตามในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพเฉพาะบุคคล

โปรแกรมพลิกฟื้น และฟื้นฟูโรคทางสมองและระบบประสาท

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาโดยโรคทางสมองและระบบประสาท ตั้งแต่ อัมพาต อัมพฤต อัลไซเมอร์ ความจำเสื่อม กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง โดยจะทำการปรับสภาพการทำงานพื้นฐานทุกด้านของร่างกาย ร่วมกับการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด พฤติกรรมบำบัด ไปพร้อมกับ การรักษาแนวเสริม เช่น การใช้ออกซิเจนแรงดันสูง การใช็เซลบำบัด เพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูผู้ป่วยให้มากที่สุด ดังตัวอย่างโปรแกรมดังต่อไปนี้

 • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์สมุทัยเวชศาสตร์
 • การ ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการแนวสมุทัยเวชศาสตร์ ครอบคลุม การประเมินภาวะโภชาการ ฮอร์โมน การตกค้างของสารพิษ ภาวะการอักเสบ และอัตราการผลัดเปลี่ยนใหม่ของเซลล์
 • ฟื้นฟูและกระตุ้นด้วยเซลล์บำบัด
 • เสริมโภชนการ สารต้านการอักเสบ และสารต้านอนุมูลอิสระทางหลอดเลือด
 • การทำวารีบำบัด และ ซาวน่าอินฟาเรด
 • กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด พฤติกรรมบำบัด
 • การรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
 • การฝังเข็ม
 • เสริมโภชนการเฉพาะบุคคล ด้วยสัดส่วนที่กำหนดเฉพาะตามความเหมาะสมของผู้ป่วย
 • ให้คำปรึกษา และประเมิน ด้านโภชนาการ โดยนักโภชนาการ
 • การติดตามในโปรแกรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพเฉพาะบุคคล

เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store