บริการของเรา

โปรแกรมรักษาขั้นพื้นฐาน

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาซักระยะหนึ่ง ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมกับการเร่งฟื้นฟูร่างกายทั้งจากภายในและภายนอก กำจัดสิ่งตกค้าง และ วางแผนการดูแลสุขภาพในแบบที่เหมาะสมกับตนเอง ในระยะยาว

ในโปรแกรมการรักษาขั้นพื้นฐานนี้ จะประกอบด้วย การตรวจ และวินิจฉัย ตามหลักสมุทัยเวชศาตร์ อย่างรอบด้าน เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของการทำงานในร่างกายโดยละเอียด อันเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ และอาการเจ็บป่วยของตัวเราเอง โดยครอบคลุม เรื่องโภชนการ การเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและกำจัดของเสีย การตกค้างของสารพิษ สมดุลของฮอร์โมน ภาวะการอักเสบ และอัตราการหมุนเวียนใหม่ของเซลล์ ซึ่งจะมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ มาวางแผนดูแลสุขภาพ และแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุด สำหรับตัวท่าน ตัวอย่างของโปรแกรมการรักษาพื้นฐานแบบผู้ป่วยใน เป็นดังนี้

  • ห้องพักระดับมาตรฐาน (Standard room) ตลอดระยะเวลา 30 วัน
  • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลา 30 วัน
  • อาหารสุขภาพ ที่ออกแบบตามข้อมูลสุขภาพของท่าน ทุกมื้อ ตลอดระยะเวลา 30 วัน
  • การรักษาด้วยโภชนาการเสริม ทั้งแบบให้ทางเส้นเลือด และทางการรับประทาน ออกแบบตามข้อมูลสุขภาพเฉพาะของท่าน
  • กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด ธาราบำบัด และพฤติกรรมบำบัด ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละท่าน
  • การรักษาในห้องออกซิเจนแรงดันสูง
  • โปรแกรมการกำจัดสารพิษ ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละท่าน

เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store