บริการของเรา

โปรแกรมรักษาแบบผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอกจะได้รับการดูแลเฉกเช่นเดียวกับผู้ป่วยใน จะต่างกันก็ตรงที่ ผู้ป่วยนอกจะไม่ต้องรับภาระกับค่าใช้จ่ายในส่วนของห้องพักผู้ป่วย และค่าบริการโรงพบาบาลในระหว่างรักษา

โดยแต่ละโปรแกรมการรักษา ที่ผู้ป่วยจะได้รับจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อมูลสุขภาพ ภาวะการเจ็บป่วย และดุลยพินิจของแพทย์สมุทัยเวชศาสตร์ ตัวอย่างของการรักษาที่ท่านจะได้รับมีดังต่อไปนี้

 • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำสำหรับการเจ็บป่วย เบื้องต้นจากแพทย์สมุทัยเวชศาสตร์
 • การตรวจวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติกาตามแนวสมุทัยเวชศาสตร์ อย่างรอบด้าน
 • การทำวารีบำบัด และซาวน่าอินฟาเรด
 • การรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
 • การฝังเข็ม
 • การใช้เซลบำบัด
 • การปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย
 • การเสริมสร้างโภชนาการ ด้วยวิตามินและแร่ธาตุ
 • การกำจัดสารพิษตกค้าง
 • การรักษาด้วยสารต้านการอักเสบ และสารต้านอนุมูลอิสระ
 • โปรแกรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการรักษา แบบผู้ป่วยนอก

ตัวอย่างโปรแกรมการรักษาแบบผู้ป่วยนอก มีดังนี้

โปรแกรมฟื้นฟูโรคระบบภูมิต้านทาน

โปรแกรมนี้ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ พังผืดอักเสบเรื้อรัง โรคเกี่ยวกับระบบประสาท หรือโรคข้ออักเสบ

การวางแผนการรักษาของเราจะดำเนินไปตามข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เริ่มตั้งแต่เรื่องของการซักประวัติ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎบัติการ การวินิจฉัยสาเหตุของโรค การวางแผนบรรเทาอาการเจ็บป่วยระยะสั้น  ไปจนถึงการวางแผนระยะกลาง และระยะยาวเพื่อฟื้นฟูระบบภูมิต้านทานของร่างกายให้กลับสู่สภาวะที่สมดุลดังเดิม

ตัวอย่างของโปรแกรม ที่มีให้บริการมีดังนี้

 • การกรองพลาสมา
 • การทำวารีบำบัดซาวน่าอินฟาเรดและการรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
 • การให้เซลบำบัด
 • การเสริมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ
 • การเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ และสารต้านการอักเสบ
 • การดูแลและวางโภชนาการ เฉพาะบุคคล
 • การฝังเข็ม

โปรแกรมกำจัดสารพิษตกค้างแบบครบวงจร

ท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ ที่อยู่ดีก็เกิดป่วยง่าย แพ้นั่นแพ้นี่ เหนื่อยล้า หมดแรง และเกิดท้อแท้ขึ้นมา โดยไม่ทราบสาเหตุ  เนื่องจากร่างกายของเราต้องเผชิญกับมลภาวะต่างๆมากมาย เป็นประจำ จนถึงขีดหนึ่ง ภูมิต้านทานของเราก็ต้านทานต่อไปไม่ไหว เป็นธรรมดา

โปรแกรมกำจัดสารพิษตกค้างแบบครบวงจรนี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วงเร่งการขจัดสารพิษที่สะสมอยู่ เพื่อลดผลกระทบต่อร่างกายในระยะแรก พร้อมกับทำการเสริมการทำงานของร่างกายในกระบวนการเปลี่ยนแปลง และกำจัดของเสียให้ดีขึ้น เพื่อผลในระยะกลาง และระยะยาว เพื่อลดภาระต่อร่างกาย ส่งผลถึงสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างของโปรแกรมเป็นดังนี้

 • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้น
 • ประเมิน การสะสมของสารพิษตกค้าง การทำงานของระบบเปลี่ยนแปลงและกำจัดของเสีย ความสมดุลของสารอาหาร วิตามิน สารต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
 • รักษาด้วยสารต้านการอักเสบ และสารต้านอนุมูลอิสระขนาดสูง
 • รักษาด้วยการเร่งการกระจายโลหะด้วยด้วยสารน้ำ
 • รักษาในห้องออกซิเจนแรงดันสูง
 • ซาวน่าอินฟาเรด
 • ฝังเข็ม
 • ให้คำแนะนำด้านโภชนาการเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง และการกำจัดของเสียการดูแลโภชนาการที่ดี

โปรแกรมรักษาไวรัสตับอีกเสบ

โดยเฉพาะในกรณีที่ปริมาณของไวรัสในร่างกายมีสูงมาก เป็นเรื่องยากที่จะทำการรักษาโดยวิธีการปกติ เราจึงเล็งเห็นว่า การพิจารณาใช้การแพทย์แนวเสริม เช่น การกรองพลาสมา เพื่อลดจำนวนไวรัสลงอย่างรวดเร็ว คู่ไปกับการฟื้นฟูการทำงานของตับ ผ่านการดูแลระบบภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ เสิรมโภชนาการที่จำเป็น ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต จะเป็นทางออกที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วย

 • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้น
 • การตรวจวินิจฉัยจากห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินภาวะการอักเสบ และสำรวจจำนวนไวรัสในร่างกาย
 • การกรองพลาสม่า
 • เสริมโภชนาการ และสารต้านการอักเสบ โดยการกิน และฉีด
 • ให้คำแนะนำเพื่อการดูแลสุขภาพในระยะยาว

โปรแกรมปรับสมดุลของฮอร์โมน

ความสมดุลของระดับฮอร์โมนในร่างกาย มีผลต่อสุขภาพอย่างสำคัญ ตั้งแต่การทำงานของกระบวนการเผาผลาญอาหาร กระบวนการสร้างพลังงานในร่างกาย การควบคุมอารมณ์ รวมถึงสมรรถภาพทางร่างกายหลายอย่าง เมื่อระดับฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป สมดุลของร่างกายก็จะแปรเปลี่ยนไปตาม โดยอาจมีอาการอ่อนเพลีย หงุดหงิด โมโหง่าย เจ็บป่วยบ่อย กระบวนการเผาผลาญผิดเพี้ยน รวมถึงปัญหาสมรรถภาพทางเพศ

เราขอเสนอวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านี้ ด้วยโปรแกรมการปรับสมดุลของฮอร์โมน เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตัวอย่างโปรแกรม มีดังต่อไปนี้

 • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้น
 • การตรวจวินิจฉัยจากห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความสมดุลของฮอร์โมนจากต่อมไต้สมอง ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ฮอร์โมนเพศ อัตราการหมุนเวียนใหม่ของเซล และค่าการอักเสบในร่างกาย
 • ปรับสมดุลของระดับฮอร์โมน ด้วยฮอร์โมนธรรมชาติ
 • เสริมกลไกการจัดสมดุลฮอร์โมนของร่างกาย ด้วยสารอาหาร และโภชนาการ
 • ให้คำแนะนำเพื่อการดูแลโภชนาการที่ดี

 

โปรแกรมรักษาด้วยเซลล์ภูมิต้านทาน

สำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานต่าง อาจต้องพิจารณาการรักษาด้วยเซลล์ภูมิต้านทานของตนเอง โดยใช้หลักการการคัดแยกเซลล์ภูมิต้านทานของตนเองเฉพาะกลุ่ม ออกมาเพาะเลี้ยง เพื่อเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น แล้วปลูกถ่ายกลับให้ผู้ป่วย เพื่อผลในการควบคุมการลุกลามของมะเร็ง และ รักษาโรคที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานหลายชนิด ตัวอย่างโปรแกรมการรักษามีดังนี้

 • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้น
 • ประเมินสภาพของระบบภูมิค้มกันในร่างกาย
 • การรักษาและฟื้นฟูด้วยเซลล์ Autologous Dendritic cell (DC) and / or Natural Killer cell (NK)
 • ฟื้นฟูสภาพโภชนาการด้วยสารอาหาร ตามข้อมูลเฉพาะบุคคล
 • การรักษาด้วยสารต้านการอักเสบ และสารต้านอนุมูลอิสระ
 • ให้คำแนะนำเพื่อการดูแลโภชนาการที่ดี

ร่างกายคนเราเปรียบได้ดั่งต้นไม้นะคะ ทุกกิ่งก้านสาขา ทุกอวัยวะต้องทำงาน
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อความสมบูรณ์ เติบโตแข็งแรงค่ะ

โปรแกรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการรักษา

พฤติกรรมการดำรงชีวิตที่เร่งรีบในยุคปัจจุบัน เป็นหนึ่งในปัจจัยเบื้องต้นของอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรัง  เนื่องจากภาระที่เกิดขึ้นสะสมยาวนาน ต่อเนื่องจนร่างกายเราปรับตัวไม่ทัน เราเล็งเห็นว่าการพินิจพิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดโรค โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ แล้ววางแผนรับมือกับมันด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องนั้น สามารถช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายเรากลับคืนสู่สภาวะปกติ เราจะกลับมามีภูมิต้านทานที่ดี และแข็งแรงดังเดิม

วารีบำบัดหรือการออกกำลังกายในน้ำ

วารี บำบัดเป็นการทำกายภาพบำบัดในสระว่ายน้ำที่ออกแบบเป็นพิเศษ การดูแลผู้ป่วยดำเนินไปอย่างระมัดระวัง ด้วยอุปกรณ์ครบครันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นคันยก หรือรอก สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องช่วยเดิน และอุปกรณ์พยุงเดิน ไว้รองรับผู้ป่วยที่เดินได้ไม่สะดวกนัก นอกจากนี้เรายังควบคุมอุณหภูมิของน้ำในสระ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยค่ะ

ข้อดีของการทำกายภาพบำบัดในน้ำอุ่น มี 3 ประการดังนี้ คือ

 • น้ำ กำจัดแรงโน้มถ่วงทำให้ตัวลอยทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่อ่อนล้าขยายตัวได้ซึ่ง ส่งผลดีต่อการขยับเขยื้อนแขนขาและข้อต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
 • น้ำอุ่นช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาปวดได้อย่างดีเลยค่ะ
 • เพียงแค่แรงต้านที่เกิดจากการขยับเขยื้อนในน้ำเบาๆก็ส่งผลดีต่อข้อต่อและกล้ามเนื้อได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ

ทีมแพทย์จะเป็นผู้ตรวจเช็คสุขภาพของผู้ป่วยในแต่ละราย ก่อนที่จะวางแผนการรักษา และกำหนดตารางการเข้ารับวารีบำบัด ยกตัวอย่าง ในกรณีของผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเส้นประสาท อาจจะต้องเข้ารับวารีบำบัดวันละ 2 ครั้งเป็นเวลาต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น

สระว่ายน้ำของโรงพยาบาลออกแบบมาเพื่อการรักษาโดยเฉพาะ มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอดเวลา ทางโรงพยาบาลติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยลอยตัว และออกแรงต้านในน้ำได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้การรักษาที่ดำเนินไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดย ส่วนมากผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคข้ออักเสบ หรือแขนขาอ่อนแรง จะเข้ารับกายภาพบำบัดด้วยการเดินเบาๆ ในน้ำ เพราะน้ำอุ่นทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดีกว่า ซึ่งส่งผลดีต่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

กายภาพบำบัด

เพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำกายภาพบำบัด ทีมแพทย์ และนักกายภาพบำบัดจะตรวจสอบประวัติของผู้ป่วยอย่างละเอียด ดูว่าผู้ป่วยรายใด ควรรักษาแบบไหน เพราะผู้ป่วยแต่ละรายมีอาการต่างกัน ต้องการการรักษาที่ต่างกัน ดังนั้นโปรแกรมการฟื้นฟูจึงแตกต่างกันไป

กายภาพ บำบัดที่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถรักษาอาการต่างๆได้มากมาย เช่น ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา บาดเจ็บกล้ามเนื้อ หรือข้อต่อ   นักกายภาพบำบัดจะฟื้นฟูให้ผู้ป่วยแต่ละรายกลับมาเคลื่อนไหวได้ดีดังเดิม โดยอาจนำวิธีการรักษาอื่นๆ มาใช้ควบคู่กับการทำกายภาพบำบัด เช่น การบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้า อัลตราซาวด์ การประคบร้อน ประคบเย็น และวิธีอื่นๆอีกมากมาย ที่ส่งผลดีต่อการฟื้นฟูสภาพร่างกาย

ซาวน่าอินฟาเรด

ห้องซาวน่าอินฟาเรดใช้คลื่นความถี่ของอินฟาเรดที่สั้นกว่า สามารถส่งความร้อนเข้าสู่ระดับเซลล์ได้ดีกว่า จึงเกิดประสิทธิภาพมากกว่า การใช้ห้องซาวน่าแบบปกติ

ข้อดีของซาวน่าอินฟาเรดมีดังนี้ คือ


 • ทำให้ระบบหมุนเวียนและกระบวนการเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นได้
 • ช่วยในการลดน้ำหนัก
 • ดีต่อระบบการไหลเวียนของเลือด
 • ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้เร็วกว่าเดิม
 • ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย
 • เสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

ซาวน่าอินฟาเรดจะส่งผ่านความร้อนเข้าสู่ชั้นผิวหนัง กระตุ้นระะบบภูมิคุ้มกัน กระบวนการเผาผลาญ และช่วยขจัดสารพิษตกค้าง
ที่อยู่ในร่างกาย โดยเฉพาะสารพิษที่ละลายอยู่ในไขมัน ซึ่งสารพิษเหล่านี้มักส่งผลเสียต่อการทำงานของฮอร์โมน และเส้นประสาท

 

โปรแกรมฟื้นความอ่อนวัย
 

"ความอ่อนวัย" ที่ใครๆ ก็อยากให้คงอยู่กับเราตลอดไป "อ่อนกว่าวัย" น่าจะหมายถึงดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล ดูดีทั้งจากภายนอก
และภายในนะคะ เชิญพบกับโปรแกรมคืนความอ่อนวัย มอบรอยยิ้มต้อนรับคุณคนใหม่ดังต่อไปนี้ค่ะ

 • โปรแกรมลดริ้วรอยแห่งวัยให้คุณกลับมาสดใสและอ่อนเยาว์
 • โปรแกรมการดูแลและฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้คุณกลับมาสดชื่นและเปล่งปลั่ง
 • โปรแกรมกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทเพื่อชะลอริ้วรอยและกระตุ้นการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิว

การทำ MSC Therapy

อัศจรรย์กับการทำ MSC ที่ใช้ได้ผลดีกับทั้งด้านการแพทย์ และด้านความสวยความงามค่ะ การรักษาเซลล์เป็นวิธีการรักษาที่ตรงจุด
มากที่สุดอีกวิธีหนึ่งค่ะ เพราะเราสามารถเลือกที่จะพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อไปทำหน้าที่เป็นเซลล์จำเพาะเจาะจงได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนัง เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ในตับ หรือไต เซลล์ที่แบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่จะทำให้ร่างกาย หรือบริเวณที่เคยเสื่อมสภาพในส่วนนั้นๆ กลับสู่สภาวะที่แข็งแรงสมบูรณ์ดังเดิม ดูมีน้ำมีนวล และดูอ่อนกว่าวัย หากลูกค้าท่านใดต้องการคำปรึกษาโดยตรงสำหรับการทำ MSC
ในด้านความสวยความงามแล้วละก็ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาเป็นพิเศษค่ะ

โปรแกรมกระชับผิวหน้า

Better Being Hospital เชื่อว่านอกเหนือจากการรักษาอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแล้ว การดูแลสุขภาพความสวยความงามก็สำคัญ
ไม่แพ้กันค่ะ หน้าตาดี ผิวพรรณดี นำมาซึ่งบุคลิกภาพที่ดูดี มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ

 

โปรแกรมยกกระชับลดริ้วรอยแห่งวัย IV and Oral Nutritional Rejuvenation

โปรแกรม ที่คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษเพื่อชะลอริ้วรอยแห่งวัย ด้วยการเสริมสร้างสารอาหาร และสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้าฟื้นฟูผิวพรรณของคุณโดยตรงเช่น วิตามินรวมที่จำเป็นต่อร่างกาย เสริมสร้างสารอาหารตามธรรมชาติอย่างชาเขียว ที่ช่วยคุณกลับมามีรอยยิ้ม พร้อมรับใบหน้าที่สดใส และอ่อนวัยกว่าเดิมค่ะ

หากปัญหาผิวพรรณ เซลลูไลท์ และริ้วรอยแห่งวัย เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจให้กับคุณมาตลอด เราขอแนะนำ

Mesotherapy
การฉีดวิตามิน กรดอะมิโน และสารที่จำเป็นเข้าสู่ใต้บริเวณผิวที่มีปัญหาโดยตรง เพื่อเข้าไปทำการฟื้นฟูสภาพผิว โดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะ
เช่น การกำจัดเซลลูไลท์ กำจัดไขมันส่วนเกิน กระชับผิวพรรณ และลบรอยเหี่ยวย่น หากลูกค้าท่านใดต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม
เรายินดีตอบคำถามทุกข้อที่คุณสงสัยนะคะ

Neuro Rejuvenation

ร่างกายมนุษย์เราทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างสมดุลให้ร่างกาย เช่นเดียวกับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะ ไม่ว่าจะเป็น
เซลล์ใต้ผิวหนัง เซลล์เส้นประสาท หรือแม้แต่เนื้อเยื่อที่อยู่ตามสมองส่วนต่างๆกระบวนการที่ว่านี้ ไม่เกินขีดจำกัดที่ร่างกายมนุษย์เราจะฟื้นฟูได้ด้วยตัวของมันเอง แต่อาจใช้เวลานานพอสมควรค่ะ ดังนั้นนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ ช่วยเอื้อให้กระบวนการฟื้นฟูซ่อมแซมดังกล่าวเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น เห็นผลไวกว่าเดิมในระยะเวลาอันน้อยนิด Better Being Hospital มีแพทย์คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ โครงสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์ของลูกค้าแต่ละรายไม่เหมือนกันค่ะ ต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดเสียก่อน จึงจะระบุได้ว่าควรจะใช้โปรแกรมชนิดใดเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่ตัวท่านเองค่ะ อย่ารอช้า เชิญเข้ารับคำปรึกษาตั้งแต่วันนี้ เพื่อคุณที่ดูดีกว่า
 

" ยาที่ดีที่สุดก็คือการหาต้นตอของโรคและกำจัดมันทิ้งซะหาวิธีเติมเต็มให้ร่างกาย
แล้วร่างกายจะรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เองค่ะ "

Knee Restoration Intervention

ปัญหา ข้อเข่าเสื่อม ลูกสะบ้าเสื่อม กระดูกพรุนรักษาได้ ง่ายนิดเดียวค่ะ ผู้ป่วยสามารถเข้ารับคำแนะนำเพื่อดูแลและรักษาที่ตัวกระดูกได้ค่ะ Better Being Hospital มีโปรแกรมการฟื้นฟูดูแลกระดูกอ่อน ชดเชยน้ำหล่อลื่นบริเวณข้อเข่า ด้วยการเสริมโภชนาการ อาหารเสริมและแนวทางการรักษาที่เห็นผลได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่อย่างใดค่ะ


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store