บริการของเรา

โปรแกรมรักษาแบบผู้ป่วยใน

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเวลาในการฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ อาจพิจารณาโปรแกรมการรักษาแบบผู้ป่วยในของเรา โดยก่อนที่ท่านจะเข้ารับการรักษา ทีมแพทย์จะร่วมประเมิน และลงความเห็นประกอบการตัดสินใจของท่านเสมอ

โปรแกรมการรักษาแบบผู้ป่วยใน

หากท่านเข้ารับโปรแกรมผู้ป่วยใน การรักษาก็จะเป็นไปได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น เพราะแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญจะสามารถดูแลท่านได้อย่างต่อเนื่อง และทำการปรับรายละเอียดในการรักษาอยู่เป็นระยะ จนเหมาะสม เฉพาะตัวท่านในที่สุด ตัวอย่างโปรแกรมการรักษาแบบผู้ป่วยใน มีดังนี้

  • ห้องพักระดับมาตรฐาน (Standard room) พร้อมอาหารทุกมื้อ ตลอดระยะเวลา 30 วัน
  • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลา 30 วัน
  • โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย เช่น Physiotherapy, Occupatonal Therapy, and Behavioral Therapy
  • การตรวจสอบ และประเมินผลจากห้องปฏิบัติการแบบสมุทัยเวชศาสตร์ ครอบคลุม การประเมินภาวะโภชนาการ การเผาผลาญ การเปลี่ยนแปลง และการกำจัดของเสีย การตกค้างของสารพิษ สมดุลของฮอร์โมน ภาวะการอักเสบ และอัตราการหมุนเวียนใหม่ของเซลล์

 

ด้วยโปรแกรมการรักษาที่ออกแบบ ตามข้อมูลเฉพาะบุคคลโดยทีมแพทย์สมุทัยเวชศาสตร์ผู้มากด้วยประสบการณ์ เรามั่นใจว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังของท่านจะได้รับการเยียวยา และรักษาอย่างเต็มที่ ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด ดั่งคนในครอบครัวเดียวกัน

 

โปรแกรมฟื้นฟูดูแลอาการอัมพาต

นับเป็นความหวังที่แตะต้องได้จริง กับโปรแกรมการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต อย่างเข้มข้น  ในเวลา 30 วัน ของเรา โดยในโปรแกรมการรักษา จะมุ่ง เร่งทำการฟื้นฟูเซลล์ประสาท ผ่านการปรับการทำงานพื้นฐาน และการรักษาแนวเสริมต่างๆ ควบคู่ไปกับการจัดโปรแกรมการทำกายภาพบำบัดเฉพาะบุคคล เพื่อเพิ่มโอกาสให้มากทีสุด เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ

โดยก่อนเริ่มการรักษาทีมแพทย์จะต้องประเมินผู้ป่วย และออกแบบแผนการรักษาเฉพาะบุคคล โดยอาจมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เริ่มต้นด้วยการตรวจค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยก่อโรค เช่น มีปัจจัยอะไรทำให้เส้นเลือดในสมองตีบตัน หรือเกิดการเสียสภาพของระบบประสาท กลไกการทำงานพื้นฐานส่วนไหนมีปัญหาอยู่ โดยแพทย์อาจต้องทำการวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัตการอย่างละเอียด แล้วจึงออกแบบแผนการรักษา เพื่อทำการฟื้นฟู และสร้างสมดุลของระบบการทำงานพื้นฐาน เพื่อให้ร่างกายผู้่ป่วยพร้อมสำหรับโปรแกรมการฟื้นฟูต่างๆที่จะตามมา


2. พิจารณาการรักษาแนวเสริมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูร่างกายให้ได้มากทีสุด อย่างเช่นการรักษาในห้องออกซิเจนแรงดันสูง การเสริมโภชนาการทางหลอดเลือดดำ การใช้สารต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระ การเสริมกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ 

3. การจัดโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นวารีบำบัด ซาวน่าอินฟาเรด หรือกายภาพบำบัดที่ต้องมีการคัดเลือก และออกแบบการรักษาให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งหากทำได้เหมาะสม จะสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัด


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store