บริการของเรา

Double Filtration Plasmapheresis (DFPP)

 

Double Filtration Plasmapheresis (DFPP) เป็นกระบวนการทำให้เลือดสะอาดบริสุทธิ์ โดยกำจัดพยาธิสภาพที่ก่อให้เกิดโรคออกจากกระแสเลือด (อาทิเช่น ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ ไขมันคอเรสเตอรอล และอื่นๆ) โดยใช้ตัวกรองที่มีความเฉพาะเจาะจงตามลักษณะอาการของโรคผู้ป่วย การทำ DFPP ไม่ยุ่งยาก โดยเราจะเจาะเลือดคนไข้บริเวณแขน (Brachial vein) ซอกคอ (Jugular vein)  หรือขาหนีบ (Femoral vein) อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

การทำ DFPP จะใช้ตัวกรองสองตัว โดยเลือดจากหลอดเลือดจะไหลผ่านตัวกรองตัวแรก ซึ่งจะแยกน้ำเหลืองออกจากเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด น้ำเหลืองที่ถูกกรองจากตัวกรองตัวแรกจะไหลผ่านตัวกรองที่สอง ซึ่งจะกรองเอาพยาธิสภาพที่ก่อให้เกิดโรคซึ่งมีขนาดของโมเลกุลที่ใหญ่ ตัวกรองที่สองนี้มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะต้องใช้ตัวกรองที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อโรคนั้นๆ อาทิเช่น ตัวกรองเชื้อไวรัส ตัวกรองสารก่อภูมิแพ้ ตัวกรองไขมันคอเรสเตอรอล เป็นต้น 

 

หลังจากที่นำสารก่อโรคออกไปแล้ว น้ำเหลืองที่ใสและบริสุทธิ์ก็จะไหลไปรวมกับเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด กลับเข้าสู่ระบบการไหลเวียนเลือดของผู้ป่วยต่อไป เมื่อเลือดที่ไหลกลับเข้าไปมีความใสสะอาด ก็จะทำให้ร่างกายของผู้ป่วยสามารถฟื้นคืนสภาพเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นกรรมวิธีในการรักษาแบบ Double Filtration Plasmapheresis (DFPP)  จึงเป็นบทสรุปของการรักษาโรคเรื้อรังที่หมดหนทางในการรักษา และเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับคืนสู่ความเป็นหนุ่มสาวใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store