บริการของเรา

การกรองพลาสมาเพื่อการรักษา Double Filtration Plasmapheresis (DFPP)

การกรองพลาสมาเพื่อการรักษา

โดยหลักการของการกรองอนุภาคเอาบางส่วนออกจากน้ำเหลือง หรือ พลาสมา โดยนำส่วนที่เหลือ ส่งกลับคืนให้ผู้ป่วย ทำให้เราสามารถใช้เทคนิคการกรองพลาสมานี้ เพื่อ คัดแยก แอนติบอดี้ สารก่อการอักเสบ ของเสีย หรือสารพิษ ออกจากร่างกายของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว จึงนับเป็นการช่วยลดภาระต่อร่างกาย และช่วยระงับการลุกลามของการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ ได้ในเวลาอันสั้น ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สามารถพิจารณานำมาประกอบในแผนการรักษาของผู้ป่วยบางรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรค ดังต่อไปนี้

 • Arteriosclerosis obliterans (ASO)
 • Familial hypercholesterolemia (FH)
 • Pemphigus
 • Pemphigoid
 • Toxic epidermal necrolysis (TEN)
 • Chronic hepatitis C
 • Multiple myeloma
 • Primary macroglobulinemia
 • Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP)
 • Cryoglobulinemia
 • ABO-mismatched renal transplantation
 • Allogeneic renal transplantation
 • Rapidly progressive glomerulonephritis (RPGN)
 • Henoch-Schönlein purpura nephritis
 • Systemic lupus erythematosus (SLE)
 • Arteriosclerosis obliterans (ASO)
 • Focal glomerulosclerosis
 • Myasthenia gravis(MG)
 • Guillain-Barré syndrome (GBS)
 • Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy(CIDP)
 • Multiple sclerosis (MS)
 • Miller-Fisher syndrome (MFS)
 • Severe blood-type incompatible pregnancy
 • Age-related macular degeneration(AMD)
 • Systemic lupus erythematosus (SLE)
 • Rheumatoid arthritis(RA)with vasculitis

เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store