บริการของเรา

โรคหลอดเลือดในสมองหรืออัมพาต

อัมพาต หรือโรคหลอดในเลือดสมอง ( Cerebro Vascular Accident หรือ CVA) เกิดจากกระบวนการส่งเลือดไปเลี้ยงสมองผิดปกติไป ไม่ว่าจะเป็นจากการตีบตัน หรือ อุดตันของเส้นเลือด หรือ มีการแตกของเส้นเลือด จนมีเลือดออกในสมอง  เซลล์สมองจึงเกิดความเสียหาย และส่งผลการสั่งการของสมองผิดปกติ  ผลที่ตามมาก็คือ เสียความสามารถในการขยับแข้งขยับขา มีปัญหาในการพูดการจา และความคิดความอ่าน การใช้เหตุผลเปลี่ยนไป จนถึง อาจมีปัญหาในการมองเห็นในบางราย

การดูแลแบบปกติที่ทำกันอยู่ จะเน้นการดูแลในระยะแรกที่เริ่มเกิดปัญหา โดยให้อาจทำการผ่าตัดเพื่อเอาเลือดที่คั่งออก ในกรณีเส้นเลือดแตก หรือ ให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลื่อดในกรณีที่มีการตีบตันของเส้นเลือด หลังจากพ้นระยะนี้ไปแล้ว ผู้ป่วยก็มักจะตกอยู่ในมือของแผนกกายภาพบำบัด เพื่อทำการฟื้นฟูทางกายต่อไป รายที่โชคดีก็อาจกลับมาเป็นปกติได้ แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีความบกพร่องทางกายเหลืออยู่ระดับหนึ่ง

แต่ในมุมมองของ สมุทัยเวชศาสตร์ ที่ Better Being Hospital ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาต โดยเฉพาะช่วงระยะหกเดือนแรก โดยเห็นว่า หากมีการปรับโภชนาการให้เหมาะสม มีการออกแบบแผนการฟื้นฟูร่างกายให้เหมาะกับสภาพผู้ป่วย หรือใช้วิธีการฟื้นฟูร่างกายที่เอื้อต่อสภาพร่างกายผู้ป่วย เช่นการเริ่มออกกำลังกายจากในน้ำก่อน

รวมถึงการใช้การรักษาแนวเสริมเพื่่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูร่างกายให้มากที่สุด เช่นการใช้ห้องรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูง การใช้เซลบำบัด  โภชนาการบำบัด เป็นต้น

ทั้งนี้ระยะเวลาที่เป็นช่วงที่สำคัญที่สุด คือ ช่วงหกเดือนหลังจากเกิดอาการ ซึ่งผู้ป่วยจะตอบสนองต่อการรักษามากที่สุด และมีโอกาสกลับมาปกติได้มากที่สุด

โปรแกรมฟื้นฟูดูแลอาการอัมพาต

นับเป็นความ หวังที่แตะต้องได้จริง กับโปรแกรมการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต อย่างเข้มข้น  ในเวลา 30 วัน ของเรา โดยในโปรแกรมการรักษา จะมุ่ง เร่งทำการฟื้นฟูเซลล์ประสาท ผ่านการปรับการทำงานพื้นฐาน และการรักษาแนวเสริมต่างๆ ควบคู่ไปกับการจัดโปรแกรมการทำกายภาพบำบัดเฉพาะบุคคล เพื่อเพิ่มโอกาสให้มากทีสุด เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาดำเนินชีวิตได้เป็นปกติ

โดยก่อนเริ่มการรักษาทีมแพทย์จะต้องประเมินผู้ป่วย และออกแบบแผนการรักษาเฉพาะบุคคล โดยอาจมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เริ่มต้นด้วยการตรวจค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยก่อโรค เช่น มีปัจจัยอะไรทำให้เส้นเลือดในสมองตีบตัน หรือเกิดการเสียสภาพของระบบประสาท กลไกการทำงานพื้นฐานส่วนไหนมีปัญหาอยู่ โดยแพทย์อาจต้องทำการวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัตการอย่างละเอียด แล้วจึงออกแบบแผนการรักษา เพื่อทำการฟื้นฟู และสร้างสมดุลของระบบการทำงานพื้นฐาน เพื่อให้ร่างกายผู้่ป่วยพร้อมสำหรับโปรแกรมการฟื้นฟูต่างๆที่จะตามมา


2. พิจารณาการรักษาแนวเสริมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูร่างกายให้ได้มากทีสุด อย่างเช่นการรักษาในห้องออกซิเจนแรงดันสูง การเสริมโภชนาการทางหลอดเลือดดำ การใช้สารต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระ การเสริมกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ 

3. การจัดโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นวารีบำบัด ซาวน่าอินฟาเรด หรือกายภาพบำบัดที่ต้องมีการคัดเลือก และออกแบบการรักษาให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งหากทำได้เหมาะสม จะสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัด


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store