บริการของเรา

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีอยู่หลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น โรคลู-เก-ริก  Lou Gehrig หรือโรค Amyotropic Lateral Sclerosis หรือ ALS  ซึ่งมีอาการของการเสื่อมสภาพของเซลประสาท โดยแสดงออกให้เห็นในรูปแบบของ กล้ามเนื้ออ่อนแรง  กล้ามเนื้อลีบ มีอาการ กระตุกและเกร็ง ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ บางรายมีอาการกลืนลำบาก และหายใจไม่สะดวก โดยมีอัตราลุกลามของอาการได้จากรวดเร็วมาก หรือ ในบางรายจะค่อยเป็นค่อยไป ก็ได้

ประสบการณ์ในการรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ด้วยสมุทัยเวชศาสตร์

ผู้ป่วย

เพศชาย สัญชาติอิตาเลียนอายุ 56 ปี

อาการที่พบก่อนเข้ารับการรักษา

กล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง เหนื่อยล้าง่าย ปวดกล้ามเนื้อในช่วงเช้า และในช่วง 3-4 ปี มานี้ ผู้ป่วยไม่สามารถเดินไกลๆ
ได้เลย และอาการไม่ดีขึ้นแม้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องก็ตาม

การแพทย์แผนปัจจุบัน

วินิจฉัยว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรง และเข้ารักษาด้วยการประคับ ประคองอาการไปเรื่อย เนื่องจากไม่มีวิธีรักษาให้หายได้

การวินิจฉัยตามหลักสมุทัยเวชศาสตร์

  • ผลการตรวจเลือดและปัสสาวะ พบความผิดปกติ ในระบบการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน หรือ mitochondria funciton การเผาผลาญ โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตบกพร่อง  โดยเห็นได้จากการวิเคราะห์กรดอินทรีย์ในปัสสาวะ
  • อัตราการหมุนเวียน และค่าแสดงการเสียหายขององค์ประกอบของเซล เช่น DNA RNA Protein Fat สูง
  • ค่าแสดงการอักเสบในร่างกายสูงมาก
  • สมดุลของสารสื่อประสาทเสียไป

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามแนวทางของ Better Being Hospital เป็นระยะเวลา 1 เดือน

แผนการรักษาแบบ 4R Balancing Program

ทดแทน - เน้นอาหารที่มีค่าสารอาหารสูง  หรือ nutrient dense food ร่วมกับ การให้สารต้านการอักเสบ และสารต้านอนุมูลอิสระเสริม รวมถึงให้สารอาหารที่เสริมการทำงานของ mitochondria เช่น วิตามินและเกลือแร่รวม กรดไลโปอิก หรือ โคเอ็นไซม์ คิว 10 เป็นต้น

กำจัด - จำกัดปริมาณอาหารที่ให้พลังงานสูง หรือ calorie dense food เช่น คาร์โบไฮเดรต และไขมัน

เสริมสร้าง - เข้ารับการรักษาในห้องออกซิเจน แรงดันสูงทุกวัน  และทำวารีบำบัด 5 วันต่อสัปดาห์ โดยจำกัดความหนักของการออกกำลังกายไว้เพียง ระดับกลางเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการทรุดของอาการจากการสร้างพลังงานให้กล้ามเนื้อได้ไม่เพียงพอ และเสริมด้วยการให้สารอาหารทางหลอดเลือดเป็นระยะ

ซ่อมแซม - ให้เซลบำบัด เพื่อกระตุ้นการซ่อมแซมเซลที่เสียหาย

ผลการรักษา

หนึ่งเดือนผ่านไป ผู้ป่วยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สังเกตุได้จากการเดินขึ้นลงบันได ได้โดยไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ปัจจุบัน
ยังคงติดตามผล และรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผ่านทางอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store