บริการของเรา

โรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น เป็นความผิดปกติในพัฒนาการของเด็กพิเศษ ในกลุ่ม Attention Deficiecy and Hyperactive Disorder หรือ ADHD  คือการเด็กที่ไม่อยู่นิ่ง ไม่สามารถใช้สมาธิจดจ่อ อยู่กับสิ่งใดได้นานๆ วอกแวก ขี้หลงขี้ลืม เจ้าอารมณ์ และมักจะมีปัญหาพัฒนาการอื่นๆตามมาด้วย

แพทย์กระแสหลัก จะเน้นการดูแลโดยการทำพฤติกรรมบำบัด จิตบำบัด การให้คำปรึกษา พร้อมกับการจ่ายยาเพื่อควบคุมอาการ

ในมุมมองของสมุทัยเวชศาตร์ กลุ่มอาการนี้ เป็นเพียงผลของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดปกติไปของระบบสมองและประสาท แต่อาจจะไม่ได้เกิดจากปัญหาที่ตัวระบบประสาทเองโดยตรงแต่แรก  โดยอาจเป็นจากการทำงานที่บกพร่องของระบบอื่นในร่างกาาย แล้วส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมอง ทำให้มีพัฒนาการที่ผิดปกติไป

ดังนั้น แผนการดูแลเด็กพิเศษเหล่านี้ ควรต้องคำนึงถึง การเร่งฟื้นฟูการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆ ควบคู่ไปด้วย ในบางครั้งระบบที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระบบทางเดินอาหาร กับ ระบบประสาม แต่กลับมีความเชื่อมโยง และสัมพันธ์กันอย่างคาดไม่ถึง

ดังนั้น การดูแลให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นภูมิต้านทาน  งดอาหารแปรรูป และหลีกเลี่ยงสารปรุงแต่งในอาหาร ส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนแปลง และกำจัดของเสียในร่างกาย ปรับสมดุลของฮอร์โมนและสารสื่อประสาท เหล่านี้ กลับส่งผลให้พัฒนาการด้านพฤติกรรมดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึง

เพียงแค่เราสามารถระบุถึงการทำงานในร่างกาย ในจุดที่เป็นปัญหาได้ ผ่านการตรวจวิเคระห์โดยละเอียด เราก็มีโอกาส ที่จะวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด โอกาสที่ พัฒนาการของการทำงานของสมอง และระบบประสาทจะกลับมาเป็นปกติ ก็เป็นไปได้อย่างแน่นอน


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store