Our Services

Cancer Prevention Program

เซลล์เม็ดเลือดขาวฆ่ามะเร็งตามธรรมชาติ หรือ Natural Killer Cells (NK Cells)


Natural Killer Cells คือเซลล์เม็ดเลือดขาวตามธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้น มีหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อต่างๆรวมถึงเซลล์มะเร็ง

จากการวิจัยพบว่า ผู้ที่เป็นมะเร็งจะมี เซลล์เม็ดเลือดขาว NK Cells ต่ำกว่าปรกติ


และจากการวิจัยพบสาเหตุและพฤติกรรมที่มีผลต่อจำนวนของ NK Cells ในร่างกาย


1) ค่า NK cell activity จะลดระดับการทำงานลงทุกช่วงอายุ โดยพบว่าช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไประดับภูมิคุ้มกันจะเหลือ 50% และช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป จะเหลือเพียง 10%
2) ผู้ที่รับประทานผักใบเขียวเป็นประจำจะมี NK cell activity มากกว่าคนที่รับประทานอาทิตย์ละครั้ง
3) ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตราฐาน ค่า NK cell activity จะต่ำกว่าผู้ที่มีน้ำหนักพอดี
4) ผู้ที่พักผ่อนอนหลับวันละ 7 ชม. จะมี NK cell activity มากกว่าผู้ที่นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมงอย่างมีนัยสำคัญ
5) ผู้ที่สูบบุหรี่เกินปีละ 500 มวน จะมีค่า NK cell activity ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
6) ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็ง

BBH ให้บริการตรวจ NK Cells และ และให้คำปรึกษาด้านภูมิคุ้มกันบำบัด


โดยการเจาะเลือดเพื่อหาจำนวนและความแข็งแรง ของNK Cells หากผลที่ได้มีค่าต่ำกว่าปรกติ แพทย์จะแนะนำวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันโดยวิธีธรรมชาติ หรือแนะนำการเพิ่มจำนวนของ NK Cells

ปกป้องตัวเองและครอบครัวที่ท่านรักวันนี้


รับสิทธิ์พิเศษ โปรแกรมการรักษา มูลค่า 30,000 บาท

(วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2559)


สำหรับผู้ที่มีผลตรวจระดับเม็ดเลือดขาวฆ่ามะเร็งต่ำกว่าระดับปรกติ


BBH Hospital 02-662-8464-6, 087-494-1889 Line ID: betterbeing