Our Services

Aquatic Therapy

          โรงพยาบาลเบทเทอร์บีอิ้ง มีสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ (Salt Water) ถือว่าเป็นระบบบำบัดน้ำสำหรับสระว่ายน้ำที่ดีที่สุดในขณะนี้ ทำงานโดยการใช้น้ำเกลือธรรมชาติ ผู้ดูแลสระจะวัดค่ากรดด่างของน้ำเกลือ และเติมเกลือ หรือกรดอย่างอ่อนเพื่อให้น้ำในสระอยู่ในค่า PH เป็นกลางความเค็มของน้ำเกลือในสระน้ำจะเค็มเท่ากับครึ่งหนึ่งของน้ำตามนุษย์เท่านั้น จึงไม่ระคายเคืองต่อตา ผิวหนัง หรือก่อให้เกิดการรำคาญแก่ผู้ใช้สระแต่อย่างใดสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ นับว่าเป็นระบบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังเพิ่มความชุ่มชื่น แก่ผิวหนังได้ดีอีกด้วย

          การบำบัดด้วยน้ำ Aquatic Therapy เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้เป็นโรคอ้วน ข้อเข่าเสื่อม ผู้ที่มีปัญหาการทรงตัว กลุ่มเด็กออทิสติก ประโยชน์ที่ได้รับเหมือนกับการออกกำลังกายบนบกทุกประการ เช่น มีสุขภาพหัวใจที่ดี ระบบหลอดเลือด กล้ามเนื้อแข็งแรง กระฉับกระเฉง กระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูก อีกทั้งยังสามารถลดความเครียด ช่วยควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในหลอดเลือดคุณสมบัติของน้ำประการหนึ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการบำบัด คือแรงต้านทานของน้ำซึ่งทำให้การบำบัดมีลักษณะเหมือนการเคลื่อนไหวแบบ Slow Motion แรงต้านทานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อต่างๆ และแรงต้านทานของน้ำมีลักษณะพิเศษซึ่งเป็นที่เป็นประโยชน์มาก เนื่องจากเป็นแรงต้านทานต่อการเคลื่อนไหวในทุกทิศทาง ขนาดแรงต้านทานนี้จะมีมากหรือน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความแรงในการออกกำลัง และเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติเช่นนี้ทำให้กล้ามเนื้อทุกมัดได้รับการบริหารอย่างทั่วถึงมีโอกาสบาดเจ็บน้อย ทำให้ร่างกายสมส่วนและเพรียว (Streamline)

         โปรแกรมการบำบัดด้วยน้ำAquatic Therapyของโรงพยาบาลเบทเทอร์บีอิ้ง ออกแบบและดูแลโดยทีมแพทย์ และนักกายภาพบำบัด ซึ่งดูแลท่านอย่างใกล้ชิด