เกี่ยวกับ BBH

แพทย์หญิง กุสุมา  คุณาวงษ์กฤต, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในปี 2545  แพทย์หญิงกุสุมา คุณาวงษ์กฤต ผู้เชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ศึกษาต่อเพิ่มเติม ในหลักสูตรสมุทัยเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ความงาม Chelation therapy และการแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มจากทั้งในและต่างประเทศ

นายแพทย์ วรวิทย์  กิติศักดิ์รณกรณ์, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ป้องกัน, การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มคุณหมอจบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2542  ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา น.พ.วรวิทย์ เข้าศึกษาต่อเพิ่มเติมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ป้องกันโดยแพทยสภาแห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มโดยมหาวิทยาลัยทางการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้

นายแพทย์ ต่อศักดิ์  ทิพย์ไพโรจน์, ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 1989 ทำงานด้านศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา คุณหมอมีประสบการณ์การบริหารงานในโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการระดับนานาชาติในโรงพยาบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจำนวนมาก จนคุณหมอเชื่อมั่นว่าการรักษาในแบบใช้ยาโดยปกติทั่วไป เป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ล้มป่วยด้วยอาการเฉียบพลันอย่างอาการบาดเจ็บ อาการติดเชื้อ  หรืออุบัติเหตุที่มีผลต่อหลอดเลือดในสมอง แต่กลับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรในการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

นายแพทย์พูนศักดิ์ อาจอำนวยวิภาส, ที่ปรึกษา

สำเร็จการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เกียรตินินยมอันดับหนึ่ง ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง (Spinal specialist) และ Epidural Stimulation.

ทีมงานกายภาพบำบัด

นางสาวอรพรรณ  วงษ์ศราพันธ์ชัย

จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ 2549และศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการจัด ดัด ดึง (GRADUATE DIPLOMA PROGRAMME IN MANIPULATIVE PHYSICAL THERAPY) พ.ศ.2553 ผ่านการอบรม “ทักษะพื้นฐานทางจิตวิทยาให้คำปรึกษา” จากชมรมจิตวิทยาสมาธิ พ.ศ.2554 Certificate “Comprehensive Management in Sport Shoulder Injury” จาก Bangkok Rehabilitation Center พ.ศ.2554 ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2551-2553 นักกายภาพบำบัด ประจำโรงพยาบาลพระรามเก้า พ.ศ. 2554-2555      นักกายภาพบำบัด ประจำโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ประจำ Better Being Hospital.

 นางสาวมานิตา กีไพบูลย์

จบการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขา วิทยาศาตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) ปี พ.ศ.2551 ประสบการณ์ทำงาน  พ.ศ. 2551-2554  โรงพยาบาลพระราม 9 พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ประจำBetter Being Hospital

 


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store