เกี่ยวกับ BBH

นายแพทย์ อนุวัตร จิตต์จรัส


ข้อมูลการศึกษาและการทำงาน

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

- อบรมด้านกระจกตาและรักษาสายตาด้วยเลเซอร์(เลสิค)
จากสหรัฐอเมริกาและสวิสเซอร์แลนด์

- อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว

- ใบอนุญาติตรวจผู้ทำงานในอากาศยาน (นักบิน)

- ปริญญาโทด้านการเงิน


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store