เกี่ยวกับ BBH

นายแพทย์พูนศักดิ์ อาจอำนวยวิภาส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์

 

นายแพทย์พูนศักดิ์ อาจอำนวยวิภาส, ที่ปรึกษาสำเร็จการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เกียรตินินยมอันดับหนึ่ง ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง (Spinal specialist) และ Epidural Stimulation.


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store