สมุทัยเวชศาสตร์

สมุทัยเวชศาสตร์

สมุทัยเวชศาสตร์ คือ นวัตกรรมทางการเเพทย์แห่งทศวรรษ เป็นการเข้าถึง และนำมาประยุกต์ใช้ ของหลักความรู้ทางด้านสรีรวิทยา และชีวเคมีขั้นพื้นฐานที่ใช้สอนในตำราเเพทย์มานานนับปี การรักษาในแนวทางของสมุทัยเวชศาสตร์คือ การมุ่งปรับปรุงกระบวนการการทำงานทางสรีรวิทยา และชีวเคมีให้กลับมาดีดังเดิม เพื่อให้ร่างกายเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของมันเอง

ดังนั้นเพียงเราเข้าใจการทำงานของร่างกายอย่างแท้จริง เราก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้ ส่วนอาการเจ็บป่วยก็เช่นเดียวกัน จริงๆแล้ว มันก็เป็นเพียงแค่การทำงานที่บกพร่องของร่างกายที่ระบบหนึ่ง หรือ หลายระบบในร่างกายเท่านั้นเอง หากเราหาต้นตอที่จุดที่มีปัญหาได้แล้ว และทำการแก้ไขให้ตรงจุด  สุขภาพเราก็กลับมาเป็นปกติได้ดังเดิม

การที่เราเป็นโรค จึงไม่ใช่เกิดจากการที่ร่างกายขาดยา แต่เป็นจากการทำงานพื้นฐานที่เสียหายไป นานวันจะสะสมมาถึงจุดที่แสดงออกมาให้เราเห็น การแก้ไขที่ยั่งยื่นจึงหวังพึงเพียงการกินยาไม่ได้ตลอดไป แต่ต้องทำการแก้ไขการทำงานที่เสียไปเหล่านั้นให้กลับคืนมาให้ได้

หากเรารักษาอาการเจ็บป่วยเรื้อรังเพียงที่ปลายเหตุ การเจ็บป่วยเรื้อรังนั้นก็มักจะส่งผลตามมา ด้วยการเจ็บป่วยที่มากขึ้น หรือเกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากจะรักษาให้หายขาดจริงๆ ต้องเอาใจใส่ และใช้เวลา กับการฟื้นฟูการทำงานพื้นฐานของร่างกายให้ได้ โดยทำร่วมไปกับ การรักษาอาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ด้วย ยา หรือวิธีการต่างๆ ซึ่งยังจำเป็นต้องทำเพื่อ ระงับ ยับยั้ง อาการในปัจจุบัน เช่น ความทรมาน หรือ ความเจ็บปวด  หรือ อาการไข้ ให้ทุเลาลงก่อน และจึงทำการฟื้นฟูการทำงานของร่างกายควบคู่กันไป ดังนั้นสมุทัยเวชศาสตร์จึงเป็นความหวัง ที่จะได้หลุดออกจากวงจรของการเจ็บป่วยเรื้อรัง นอกเหนือไปจากการดูแลแบบปกติ

 

" สาเหตุของต้นไม้ ที่มีใบเหลือง จนร่วงหล่น ทั้งต้น  อาจมีที่มาจากราก และลำต้นไม้ ที่อ่อนแอ ก็เป็นได้ "

การที่ต้นไม้ต้นหนึ่งต้องเผชิญกับภาวะใบไม้เหลือง หลุดร่วง และเหี่ยวเฉาไปทั่วทั้งต้น  ซึ่งอาจเกิดปัจจัยภายนอก เช่น ขาดน้ำ ดินไม่ดี ปุ๋ยไม่เพียงพอ ไม่โดนแสงแดด ได้รับน้ำในปริมาณที่มากเกินไป หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ราก หรือลำต้นมีปัญหา จนทำให้กระบวนการสังเคราะห์แสงบกพร่อง และเกิดโรคในที่สุด เราจึงจำเป็นต้องมาดูกันเป็นกรณีไป ว่า แท้ที่จริงแล้วต้นไม้ที่ป่วยนี้ ต้องการอะไร ถึงจะกลับมางอกงาม และสมบูรณ์ได้ดีดังเดิม การมุ่งเพียงดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นที่ปลายทาง เฉกเช่น ทำเพียงตัดแต่ง กิ่ง ใบ ที่เหลืองออกไปเรื่อยๆ ไม่น่าจะเพียงพอสำหรับแก้ปัญหา จำเป็นต้องคำนึงถึงการดูแลตลอดไปถึงต้น โคน และ รากของต้นไม้ ไปพร้อมกัน

ไม่ต่างอะไรกับร่างกายมนุษย์เราเลย อาการเจ็บป่วยเรื้อรังอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น พฤติกรรมการบริโภค การดำเนินชีวิต หรืออาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน เช่น ความบกพร่องของพันธุกรรม ซึ่งหากมีโอกาสไว้ตรวจวิเคราะห์ จนทราบถึงต้นตอของปัญหา การวางแผนการรักษาก็จะเป็นไปอย่างถูกวิธี ตรงกับปัญหา เหมือนเช่นการดูแลปัญหา ต้นตอ ของต้นไม้ใหญ่ที่กล่าวไว้ข้างต้น

ดังนั้นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ จะมองเพียงแต่วิธีการรักษาแบบใด แบบหนึ่ง หรือ เหตุจากด้านใดด้านหนึ่งคงไม่ได้ เราต้องมององค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด หากนึกภาพไม่ออก ให้ลองนึกถึงต้นไม้ต้นนี้ดูอีกที การที่ต้นไม้จะเติบโต แข็งแรงได้นั้น กิ่ง ก้าน ราก ใบ และลำต้น ต้องสมบูรณ์เพื่อจะทำหน้าที่ร่วมกัน ร่างกายเรา ก็เช่นเดียวกัน การที่คนเราจะมีสุขภาพดีได้นั้น ระบบการทำงานของอวัยวะทุกส่วนควรสัมพันธ์กัน และทำงานร่วมกันได้อย่างมีสมดุล ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเสีย หรือบกพร่องไป แต่หากวันใดวันหนึ่ง เราเกิดมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา เช่น ปวดท้อง สาเหตุนั้นก็มีมากมายหลายประการเหลือเกิน เช่น อาจเป็นผลมาจากอาหาร ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน หรือระบบพันธุกรรมที่บกพร่องก็เป็นได้ การรักษาที่จะได้ผล จึงขี้นอยู่ที่ว่าแพทย์จะหาสาเหตุที่แท้จริงพบหรือไม่เท่านั้นเอง

ดังนั้น ในการแพทย์แบบสมุทัยเวชศาสตร์ จึงไม่มีสูตรสำเร็จใด หรือ วิธีการรักษาใด ที่สามารถรักษาโรคเรื้อรังได้ทุกโรค ต้องทำการวิเคราะห์ และวางแผนการรักษาแยกตามแต่ละบุคคลไป


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store