สมุทัยเวชศาสตร์

แผนการรักษาแบบ 4R BALANCING PROGRAM

The 4R program ที่ทีมแพทย์สมุทัยเวชศาสตร์ ยึดเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบแผนการรักษาเฉพาะบุุคคล มีหลักการดังนี้

 • ทดแทน

  ทดแทน เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในสิ่งดี จำเป็น ต่อร่างกายที่ขาดหายไป เพื่อเรียกความสมดุลในร่างกายกลับคืนมา

 • ซ่อมแซม

  เร่งเสริมการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เสียหาย โดยกระตุ้นการทำงานของร่างกาย เพื่อทำให้กลไกต่างๆ ที่เคยผิดปกติ กลับมาทำงานได้ดีดังเดิม

 • ขจัดสิ่งรบกวน

  กำจัด สิ่งรบกวน การติดเชื้อ ของเสีย หรือสารพิษที่รบกวนการทำงาน เพื่อช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ

 • เร่งเสริมสร้าง

  หาทางเร่งการเสริมสร้างเซลล์ใหม่ เพื่อทดแทนส่วนที่เสียหายไป เพื่อฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย ให้แข็งแรง และกลับคืนสู่สภาวะปกติ โดยวิธีการหลากหลาย


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store