สมุทัยเวชศาสตร์

มองหาคำตอบใหม่ของการรักษาการเจ็บป่วยเรื้อรัง

หากท่านพยายามรักษาอาการเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยการกินยาก็แล้ว ผ่าตัดก็แล้ว และได้ลองมาหลายวิธี แต่ก็ยังไม่ได้ผล ถึงเวลาแล้วที่ควรจะหันมามองสมุทัยเวชศาสตร์  ซึ่งเป็นศาสตร์การรักษาที่มีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาตร์ มากทีสุดในขณะนี้

การรักษาตามแนวสมุทัยเวชศาสตร์ ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา มาจนสามารถวางแนวทางการรักษาอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่เราไม่เคยมีคาดคิดมาก่อน ว่าจะมีหนทางที่จะรักษาได้  แต่ด้วยการประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา ชีวเคมี และอื่น อันเป็นพื้นฐานของการแพทย์แผนปัจจุบัน นำมาผสมผสาน และปรับใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ที่่มาของการเจ็บป่วยเรื้อรัง และนำมาใช้วางแนวทางการรักษาให้กับผู้ป่วย จึงเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ป่วยหลายรายจึงมั่นใจ และให้ความไว้วางใจว่า แนวทางของสมุทัยเวชศาสตร์จะช่วยท่านได้

ถ้าพูดกันตรงๆ แล้ว สมุทัยเวชศาสตร์ไม่ได้มีกฏเกณฑ์การรักษาที่ตายตัวเสมอไป ว่าจะรักษาโรคชนิดนั้น ด้วยวิธีการอะไร ยกตัวอย่างง่ายๆ กับผู้ป่วยที่มีภาวะเครียด ซึ่มเศร้า วิตกกังวล จนกินไม่ได้ นอนไม่หลับ และเกิดอาการแทรกซ้อนหลายอย่าง หากเป็นการรักษาแบบปกติ ก็คงไม่พ้นการใช้ยาเพื่อควบคุมอาการ แต่แพทย์สมุทัยเวชศาสตร์ จะต้องสืบค้นหาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าดังกล่าวก่อน แล้วกำหนดแผนการรักษาให้สอดคล้องกับปัญหาที่เป็นอยู่ เช่น อาจต้องแก้ไขภาวะการขาดสารอาหารบางอย่าง เช่น ไวตามิน บี 12 ที่อาจเป็นเหตุของความผิดปกติทางอารมณ์ หากยืนยันจากการตรวจทางห้องปฎิบัตการว่ามีในร่างกายไม่เพียงพอ หรือ อาจต้องมุ่งช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายผู้ป่วย ที่นำมาสู่ปัญหาทางอารมณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ก็ไม่ได้ปฎิเสธบทบาทของการใช้ยา หรือการรักษาแบบปกติ เพื่อควบคุมอาการ ในระหว่างที่รอผลของการรักษาในระยะกลาง และ ระยะยาว จากแผนการรักษาแบบสมุทัยเวชศาสตร์

ดังนั้น สมุทัยเวชศาสตร์จะต่างจากการแพทย์ปัจจุบันตรงที่ สมุทัยเวชศาสตร์พุ่งประเด็นไปที่ต้นตอ และสาเหตุของอาการเจ็บป่วย  ในขณะที่แพทย์ปัจจุบันเน้นการรักษาที่อาการ และโรคที่เกิดขึ้นแล้ว และมักจะมุ่งยับยั้งอาการแสดงของความเจ็บป่วยให้เร็วที่สุด แต่ในกรณีของการเจ็บป่วยเรื้อรัง จะเห็นว่าได้ผลเพียงแค่ชั่วขณะ หากไม่วางแผนเพื่อทำการแก้ไขเหตุนำของโรคไปพร้อมกัน

สมุทัยเวชศาตร์เชื่อว่า เหตุ ปัจจัย อันนำไปสู่การเกิดโรค และการกำหนดวิธีการรักษาโรคนั้น จะเริ่มต้นมาจาก วิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเองเป็นด้านหลัก ไม่ว่าจะเป็นการกิน นอน เดิน ออกกำลังกาย สิงแวดล้อม ล้วนแล้วแค่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของคุณทั้งนั้น แต่ก็ไม่ปฎิเสธบทบาทของความอ่อนด้อยในพันธุกรรมบางจุด ที่ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการก่อโรคมากขึ้น

ด้วยแนวคิดแบบสมุทัยเวชศาตร์นี้  การเจ็บป่วยเรื้อรังไหนก็สามารถรักษาได้หากคุณมี ความเข้าใจ มีข้อมูล และมีแนวทางการรับมือกับมันอย่างถูกต้อง

จงอย่าได้ท้อแท้กับปัญหาการเจ็บป่วย

ความหวังที่จะกลับมามีสุขภาพดี อยู่ตรงหน้าคุณแล้ว


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store