เกี่ยวกับ BBH

Asia's First and Finest Functional Medicine Hospital

Better Being Hospital มุ่งมั่นรักษาอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการทำงานในระบบใดของร่างกายก็ตาม แต่แนวทางของเราจะมุ่งเน้นไปที่การเร่งฟื้นฟูการทำงานพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น การเผาผลาญอาหาร การสร้างพลังงาน ระบบภูมิต้านทาน  การเปลี่ยนแปลงและการกำจัดของเสียในร่างกาย การจัดการการอักเสบและอนุมูลอิสระ การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาท และฮอร์โมน อันเป็นพื้นฐานของการก่อโรคเรื้อรังทุกชนิด ตามหลักการของสมุทัยเวชศาสตร์ หรือ Functional Medicine

ผู้ มารับบริการทุกท่านจะได้รับการรักษาแบบผสมผสาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมเฉพาะบุคคล โดยอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์สมุทัยเวชศาสตร์ ที่ผ่านการอบรมจาก Institute for funcitonal medicine หรือ IFM

ด้วยข้อมูลจากการประเมิน และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และยึดแนวทางที่เป็นวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักการของสมุทัยเวชศาสตร์ หรือ Functional Medicine แนวทางของ Better Being Hospital จึง ได้รับความไว้วางใจจากผู้มารับบริการทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยแนวคิด ที่แตกต่างของการรักษาที่มุ่งจัดการกับต้นตอของการเกิดโรคเรื้อรังอย่างแท้จริง ร่วมไปกับการรักษา อาการของโรคเฉพาะหน้า ผู้เข้ารับบริการจึงมีโอกาสหลุดพ้นจากโรคเรื้อรัง และสามารถกลับมามีสุขภาพดี และมีชีวิตที่เป็นสุขได้อีกครั้งหนึ่ง


Better Being Hospital มี โปรแกรมการรักษาทั้งแบบผู้ป่วย นอก และผู้ป่วยใน ครอบคลุมแผนการรักษาทั้งระยะสั้น ที่มุ่งบรรเทาอาการ และ โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพในระยะยาว อาทิ การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการรักษา


Better Being Hospital มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรังอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยเข้ารับการรักษาขั้นพื้นฐานมาบ้างแล้ว หรือหากท่านใดยังไม่เคยเข้ารับการรักษาที่ไหนมาก่อน ท่านสามารถเริ่มต้นได้ที่นี่

หากคุณคือหนึ่งในผู้ที่กำลังต้องการคำปรึกษาเรื่องสุขภาพอย่างจริงจังแล้วละ ขอให้ลองศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เราจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อทำความเข้าใจถึงหลักการของเรา และสิ่งที่คุณจะได้รับจากเราได้เลย หรือ หากคุณสนใจจะเข้ารับการตรวจจากทีมแพทย์  หรือหากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เรามีบริการถาม-ตอบ จากทีมแพทย์  ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

อย่าลืมนะคะ โรคเรื้อรังยังมีโอกาสที่จะรักษาได้


เกี่ยวกับ BBH

เราให้คำปรึกษาในเรื่อง

Alacarte Services

โปรแกรม

การวิเคราะห์ในห้อง
ปฎิบัติการ

BBH Store